Veelgestelde vragen door Opdrachtgevers (2/5)

Is het mogelijk om geen enkel financieel risico te lopen bij een gerechtelijke procedure?

Ja. Dit kan tweeërlei:

  • Wij brengen u voor een gerechtelijke procedure niets in rekening. Dit betekent meestal dat we een extra fee berekenen over het eindresultaat.
  • U kunt uw vordering(en) aan Justice te verkopen. Wij verwijzen u naar ‘Verkoop vorderingen’.

Hoe weet ik wat er in mijn dossier(s) gebeurt?

Iedere nieuwe incasso-opdracht bevestigen wij aan u, daarnaast heeft u 24/7 toegang tot uw online dossier. Hierin kunt u het proces op de voet volgen. Deze beveiligde webapplicatie is speciaal ontwikkeld voor bedrijfs- en privacygevoelige gegevens. Al uw lopende en gesloten dossiers en alles dat hierop van toepassing is, kunt u hier altijd, eenvoudig en kosteloos in terugvinden. Kijk bijvoorbeeld naar uitgevoerde handelingen, telefonische contacten, gevoerde correspondentie, gemaakte afspraken, notities, ontvangen bedragen, etcetera.

Hoe lang duurt een buitengerechtelijke procedure?

Justice levert een uiterste inspanning om uw vordering zo snel mogelijk te incasseren. Soms lukt dit binnen een aantal dagen, soms kan dit fors langer duren. Aangezien iedere zaak verschilt kunnen wij hier geen algemeen antwoord geven. U kunt echter wel contact met ons opnemen om uw zaak door te spreken, op basis van onze ervaring kunnen wij dan al vrij snel inzien wat uw kansen zijn.

Wat wordt van mij verwacht tijdens een buitengerechtelijke procedure?

Zodra een vordering aan ons ter incasso wordt overgedragen, gaan we aan het werk. Het kan voorkomen dat wij u verzoeken om vragen te beantwoorden of op een andere wijze verzoeken mee te werken aan een succesvolle afhandeling. Wij leveren een uiterste inspanning voor een succesvolle incasso. Onbetwiste vorderingen kunnen wij doorgaans zonder uw verdere inbreng incasseren. Neemt een debiteur tijdens de incassoprocedure contact met u op, verwijs deze dan naar ons door. Natuurlijk is het belangrijk dat u ons direct informeert indien een debiteur direct aan u betaalt.

Hoe is jullie werkwijze?

Wij leveren een maximale inspanning om een vordering - bij voorkeur zonder gerechtelijke uitspraak - snel betaald te krijgen. Wij voeren alle handelingen uit die noodzakelijk zijn of gebruikelijk worden geacht. Dit zijn het versturen van schriftelijke sommaties, telefonische contacten met debiteuren, het voeren van correspondentie, het afspreken en opvolgen van betalngsregelingen. Vorderingen worden ons vermeerderd met de wettelijke en/of contractuele rente en de incassokosten.

Wij kunnen naar eigen inzicht betalingsregelingen treffen, correspondentie voeren en contacten met uw debiteuren onderhouden. Een professionele en correcte werkwijze staat hierbij centraal. U profiteert van ons uitgebreide netwerk in binnen- en buitenland. Wij houden rekening met eventuele specifieke wensen en het financiële belang. Wij gaan vanzelfsprekend vertrouwelijk om met alle privacygevoelige gegevens.

Hoe gaan jullie met mijn gegevens en die van mijn klanten om?

  • Justice verplicht zich ertoe alle privacygevoelige gegevens vertrouwelijk te behandelen. Die van u, maar natuurlijk ook die van uw klanten.
  • Justice zal er op toe zien dat gegevens nooit openbaar worden gemaakt, niet verstrekt worden aan onbevoegden noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij door de wet zijn bedoeld. 
  • Uiteraard blijven wij hiertoe verplicht, ook nadat uw incasso-opdracht is afgehandeld.

Na afloop van een zaak worden fysieke stukken één jaar door ons bewaard, om daarna door een erkend en gespecialiseerd bedrijf vernietigd te worden.

« vorige     pagina 2     volgende »