Deurwaarder inschakelen

U bent op zoek naar een deurwaarder? Lees verder over de werkwijze van deurwaarders en wat wij voor u kunnen betekenen.

Neem contact op

Dagvaarding
In zaken waarin we een gerechtelijke procedure starten, stellen wij de dagvaarding op. In de dagvaarding verzoeken we de rechter uw debiteur te veroordelen tot het betalen van (1) het bedrag aan te vorderen hoofdsom, (2) de buitengerechtelijke kosten, (3) de kosten van het geding en het salaris voor ons als gemachtigde. Bij een huurovereenkomst vorderen we naast de huurachterstand (4) betaling van de nog te vervallen termijnen tot beëindiging van de overeenkomst, (5) een eventuele boete wegens niet tijdige betaling, (6) ontbinding van de huurovereenkomst + (7) mogelijkheid tot uitzetting. Bij een toewijzend vonnis geldt een verjaringstermijn van 20 jaar.

Werkwijze deurwaarder
Voor ambtelijke werkzaamheden maken wij gebruik van de diensten van een deurwaarder. De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en is benoemd door de Kroon. De meest voorkomende ambtelijke werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van dagvaardingen, het betekenen van vonnissen, beslagleggingen en het doen van gerechtelijke ontruimingen. Wij laten de door ons opgestelde dagvaarding betekenen door een door ons geselecteerde deurwaarder. Bij een toewijzend vonnis (lees: beslissing van de rechtbank), stellen wij meestentijds een debiteur in de gelegenheid vrijwillig te betalen.

Beslag leggen
Blijft betaling uit, dan kan de deurwaarder met een executoriale titel beslag leggen. Bij bedrijven kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op bankrekeningen, inventaris, machines en uitstaande facturen. Bij  private personen kan beslag worden gelegd op loon, uitkering, spaargelden, onroerende en roerende goederen.

Tarieven deurwaarder
De tarieven van deurwaarders zijn wettelijk geregeld en worden jaarlijks vastgesteld. Wilt u meer informatie over de tarieven, klik dan op Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

De rol van incassobureau Justice
Met onze ruim 25 jarige ervaring kunnen wij als geen ander de beste besluiten nemen. Wij sturen het verdere proces en geven de deurwaarder opdracht die werkzaamheden uit te voeren die naar ons inzicht het meest efficiënt zijn. Wij hebben een online verbinding met de door ons geselecteerde deurwaarder en kunnen op elk moment met de deurwaarder  schakelen.

Deurwaarder inschakelen na gerechtelijke uitspraak
Dit betekent dat het interessant is om ook zaken aan ons aan te bieden waarin een gerechtelijke uitspraak is geweest, doch waarbij nog geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden. In samenwerking met de door ons geselecteerde gerechtsdeurwaarder kunnen wij tegen lage kosten vonnissen, ook voor een lange periode, ‘bewaken’ en regelmatig de verhaalsmogelijkheden toetsen.

Deurwaarder inschakelen
Wil u een deurwaarder inschakelen? Laat incassobureau Justice het voor u regelen. Maak uw keuze:

Kies de volgende stap

Q a

Vrijblijvend onze visie

Wij reserveren gemiddeld 15 minuten voor een kosteloos telefonisch consult.

Icon Homepage 6

Offerte aanvragen

Een geheel vrijblijvend voorstel voor het incasseren van uw facturen, losse vordering of een gerechtelijke procedure.

Icons Incasso Binnenland Telefonisch Contact

Contactgegevens

Zo kunt u ons bereiken.