Uw vordering direct verkopen

uniek concept. Bij elke Business-2-Business vordering en bij vorderingen op particulieren waarmee een substantieel belang is gemoeid, hanteren wij een termijn van 14 dagen.

Bij een volledige betaling van het te vorderen bedrag, ontvangt u niet alleen de hoofdsom, maar ook de rente. Blijft betaling uit, dan zijn er een aantal andere opties:

 1. Wij doen een voorstel voor een gerechtelijke procedure
 2. Wij doen een voorstel voor procesfinanciering.
 3. De vordering krijgt de status schuldbewaking.
 4. Wij sluiten het dossier, omdat de kans op incassering nihil is.
 5. Wij doen een voorstel tot koop van uw vordering.

Voor- en nadelen van verkoop vordering

Wat zijn belangrijke voor- en nadelen van een buitengerechtelijke/gerechtelijke procedure t.o.v. het verkopen van een vordering?

 • Voordeel: bij een incassoprocedure of gerechtelijke procedure is uw opbrengst meestal aanzienlijk hoger dan bij verkoop van uw vordering.
 • Nadelen: bij een incassoprocedure of gerechtelijke procedure ontvangt u eerst geld na betaling door uw debiteur. Wij geven geen  betaalgarantie.

Advies

Wilt u eerst uw zaak vrijblijvend met ons bespreken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of boek een afspraak.

Stukken aanleveren

Wilt u uw vordering met een minimale waarde van € 5.000,00 geheel vrijblijvend door ons laten beoordelen, ga dan hieronder verder. 

Vordering beoordelen

U wilt een bod op uw vordering

Wij doen dit kosteloos en vrijblijvend.

Stap 1: Leg uw zaak aan ons voor

Dit is eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen is het invullen van het elektronisch formulier.
 

Stap 2: Onze beoordeling

Na beoordeling van uw vordering(en) zijn er drie mogelijke uitkomsten:

 1. Wij doen u direct een concreet aanbod.
 2. Wij nemen contact met u op omdat wij aanvullende vragen hebben.
 3. Wij doen geen aanbod. Wij behouden ons het recht voor dit zonder opgave van redenen te doen. Alle ontvangen documenten zullen wij vernietigen, of op uw verzoek retourneren.
   

Stap 3: De overeenkomst en uitbetaling

Een akte van cessie wordt opgesteld. Uiterlijk binnen 2 werkdagen is het overnamebedrag op uw rekening bijgeschreven.