Infocenter

Via een beveiligde webapplicatie 24 uur per dag / 7 dagen per week toegang tot alle lopende en afgesloten dossiers.

U heeft inzicht in alle uitgevoerde handelingen, telefonische contacten met alle betrokken partijen, alsook onderliggende stukken, zoals inkomende en uitgaande correspondentie, e-mails, ontvangen bedragen, etc.