Download gratis onze voorbeeld WIK-brief

  1. U heeft een vordering op een particulier, of
  2. U heeft een vordering op een bedrijf en in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden zijn geen afspraken gemaakt over de incassokosten.

Stuur dan onze voorbeeldbrief die voldoet aan alle wettelijke eisen. In de voorbeeldbrief hebben wij rekening gehouden met de uitspraak die de Hoge Raad heeft gedaan om aanspraak te kunnen maken op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. 

Het enige wat u zelf hoeft in te vullen is:

   NAW gegevens van de debiteur.
   Het bedrag aan incassokosten.
   Het openstaande bedrag.
   Uw bankrekening.
   Uw naam en/of bedrijfsnaam.

Per mail ontvangt u onze voorbeeldbrief. Het in de brief te vermelden bedrag aan incassokosten wordt voor u berekend. Vul onderstaande velden in en kijk in uw mailbox.