8Incassobureau Justice home header skyline

No Cure No Pay incasso - Wie betaalt de kosten?

Incassobureau no cure no pay

No Cure No Pay incasso betekent 'geen oplossing geen betaling'. Hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als de betreffende dienst tot een goed einde gebracht is. Incassobureau Justice behandelt incasso-opdrachten op basis van No Cure No Pay. Dit geldt ook voor betwiste vorderingen. Wij hebben recht op honorarium bij betaling.

No Cure No Pay incasso
Wij streven er altijd naar de kosten te verhalen op een niet betalende debiteur. Als onze incassokosten niet verhaald kunnen worden op een debiteur, maar door onze bemiddeling wel is betaald, dan brengen wij onze vergoeding bij u in rekening. Indien er geen afwijkende afspraken worden gemaakt, zijn op onze werkzaamheden van toepassing onze tarieven zoals vermeld op de website. Alle door ons geïncasseerde bedragen storten wij, na aftrek van onze vergoeding, volledig en snel door. Wij werken zonder abonnementskosten en/of bureau- en dossierkosten. Als we de vordering niet kunnen incasseren dan worden volgens het No Cure No Pay incasso concept, geen incassokosten in rekening gebracht.

Kosten incasso
Wilt u weten wat onze condities zijn, klik dan hier.

Gerechtelijke incassoprocedure
In tegenstelling tot de buitengerechtelijke incassoprocedure is hier het No cure No pay incasso concept bij de gang naar de rechter NIET van toepassing. Wij voeren een gerechtelijke incassoprocedure voor uw rekening uit. Wij vragen dan ook altijd uw expliciete toestemming voor een dergelijke procedure wordt opgestart. U mag van ons als specialist een kosten-batenanalyse verwachten. In voorkomende gevallen zijn wij bereid op basis van procesfinanciering een gerechtelijke procedure te voeren. Dit geeft 100% zekerheid.

Vragen over No Cure No Pay incasso?
Wilt u meer weten over No Cure No pay incasso? Heeft u vragen? Aarzel niet en direct contact met ons op, of stel ons uw vraag, wij zijn u graag vrijblijvend van dienst met een goed advies.