8Incassobureau Justice home header skyline

Procesfinanciering aanvragen

Vul onderstaand formulier in. Onze specialisten gaan direct uw vordering/claim beoordelen. Wij brengen u hiervoor geen kosten in rekening.

  • Meer dan 25 jaar expertise m.b.t. juridische procedures stellen ons in staat te beoordelen of uw vordering/claim in aanmerking komt voor procesfinanciering.
  • Justice heeft het recht uw vordering/claim voor te leggen aan een derde professionele partij voor een zg. ‘second opinion’.
  • Justice alsook de hiervoor vermelde partij zullen alle door u verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen.
Uw gegevens
Moet u aangifte doen van omzetbelasting?*
Uw vordering/claim
Titel