Veelgestelde vragen door Debiteuren (1/3)

Ik ben gesommeerd een bedrag te voldoen, hoe kan ik dit betalen?

U dient het in de sommatie vermelde bedrag binnen de daarvoor gestelde termijn over te schrijven op het in de sommatie vermelde bank- of girorekeningnummer. Vermeld bij betaling altijd uw dossiernummer.

Hoe kan ik reageren op een sommatiebrief of dagvaarding?

Wij verzoeken u uw reactie bij voorkeur per e-mail te zenden aan: debiteuren@justice.nl. Vermeldt uw dossiernummer, naam, adres en telefoonnummer.

Ik ben gesommeerd om een openstaand saldo te voldoen. Ik ben het niet met de vordering eens. Wat moet ik doen?

Geef beknopt en gemotiveerd aan waarom u het niet met de vordering eens bent. Vermeldt uw dossiernummer, naam, adres en telefoonnummer.

Ik heb al betaald.

Stuurt u ons bewijs van betaling. In plaats van bewijs van betaling kunt u ook aangeven:

  • wanneer u heeft betaald;
  • van welke rekening het bedrag is voldaan;
  • naar welke rekening het bedrag is overgemaakt;
  • welk bedrag u heeft voldaan.

Moet ik ook incassokosten en rente betalen?

Ja, op het moment dat een vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, bent u rente en incassokosten verschuldigd.

Ik heb niet gereageerd op jullie sommaties. Word ik nu gedagvaard?

U dient er rekening mee te houden dat u ook bij zeer lage vorderingen een dagvaarding zult ontvangen.

pagina 1     volgende »