Waarschuwing frauduleuze e-mails

Geachte heer/mevrouw,

Een derde partij stuurt frauduleuze e-mails vanuit verschillende bedrijfsnamen. De indruk zou kunnen onstaan dat deze berichten van onze organisatie afkomstig zijn. In deze e-mails wordt ondermeer gewezen op betaalachterstanden en direct tot betaling over te gaan  / een advies om contact op te nemen / gedreigd met beslaglegging en andere maatregelen.

Om hier geen misverstand over te laten bestaan, wij hebben hier niets mee van doen. Er zijn geen andere incasso-ondernemingen gevestigd aan de Van Nelleweg 1 te Rotterdam. We hebben inmiddels aangifte gedaan, omdat inmiddels is vast komen te staan dat deze praktijken geen incident op zich zijn. 

Mocht u ook een dergelijke e-mail hebben ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk hierover geen contact met ons op te nemen. Ons advies is deze e-mail direct te verwijderen.

Dank voor uw medewerking