Binnen 2 dagen geld op uw rekening!

Wel of niet eerst een incassoprocedure?

Ons team zorgt ervoor dat facturen worden betaald. Dit doen we al ruim 25 jaar in Nederland en in het buitenland op basis van een uniek concept. Bij business-to-business (B2B) incasso en bij vorderingen op particulieren waarmee een substantieel belang is gemoeid, streven wij ernaar binnen 14 dagen het te vorderen bedrag te incasseren. 

Bij een volledige betaling van het te vorderen bedrag, ontvangt u niet alleen de hoofdsom, maar ook de rente. Blijft betaling uit, dan zijn er meestal 5 opties:

 1. Wij doen een voorstel voor een gerechtelijke procedure.
 2. Wij doen een voorstel voor procesfinanciering.
 3. De vordering krijgt de status schuldbewaking.
 4. Wij sluiten het dossier, omdat de kans op incassering nihil is.
 5. Wij doen een voorstel tot koop van uw vordering.

Verkoop van uw vordering

U heeft een zwaarwegend belang om direct over liquiditeit te kunnen beschikken. Wilt u het resultaat van de incasso of gerechtelijke procedure niet afwachten en bent u bereid genoegen te nemen met een afwaardering, dan kunt u overwegen uw vordering te verkopen. Wij beoordelen elke vordering kosteloos met een minimaal te vorderen bedrag van € 5.000,00. Bij een akkoord wordt de vordering via een akte van cessie overgenomen. Bij verkoop van een vordering dient u er wel rekening mee te houden dat uw opbrengst meestal veel lager is dan bij een buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure. Na overname van de vordering gaat ons team aan het werk om de vordering te incasseren.  

Voor- en nadelen van verkoop vordering

Wat zijn belangrijke voor- en nadelen van een buitengerechtelijke/gerechtelijke procedure t.o.v. het verkopen van een vordering?

 • Voordeel: bij een incassoprocedure of gerechtelijke procedure is uw opbrengst meestal aanzienlijk hoger dan bij verkoop van uw vordering.
 • Nadelen: bij een incassoprocedure of gerechtelijke procedure ontvangt u eerst geld na betaling door uw debiteur op onze derdenrekening. Wij geven geen enkele betaalgarantie.

Advies

Interesse om een vordering te verkopen? Bij een akkoord is binnen 2 dagen het overeengekomen bedrag op uw rekening bijgeschreven. Wilt eerst uw zaak met ons bespreken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dien uw vordering in

Wil u uw vordering geheel vrijblijvend door ons laten beoordelen en bedraagt uw vordering minimaal € 5.000,00 klik dan verder. Bij vragen kunt uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen. 

Vordering indienen

Direct vordering indienen

Dien nu uw vordering in. Wij beoordelen kosteloos of we een bod willen doen.

Vordering indienen

Stap 1: Leg uw zaak aan ons voor

Dit is eenvoudig. Het enige dat u hoeft te doen is het invullen van het elektronisch formulier.
 

Stap 2: Onze beoordeling

Na beoordeling van uw vordering(en) zijn er drie mogelijke uitkomsten:

 1. Wij doen u direct een concreet aanbod.
 2. Wij nemen contact met u op omdat wij aanvullende vragen hebben.
 3. Wij doen geen aanbod. Wij behouden ons het recht voor dit zonder opgave van redenen te doen. Alle ontvangen documenten zullen wij vernietigen, of op uw verzoek retourneren.
   

Stap 3: De overeenkomst en uitbetaling

Een akte van cessie wordt opgesteld. Uiterlijk binnen 2 werkdagen is het overnamebedrag op uw rekening bijgeschreven.
 

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven