Huurvorderingen

Als verhuurder loopt u risico dat uw huurder de huur niet betaalt. Het is raadzaam zo snel mogelijk over te gaan tot huurincasso. De huurder van woonruimte geniet een grote mate van huurbescherming. De regelgeving is streng waaronder de verhuurder de huur kan opzeggen. De huurder van bedrijfsruimte heeft een mindere wettelijke bescherming. Het is vaak noodzakelijk de huurovereenkomst via de rechter te ontbinden. Wij kunnen dit traject voor u verzorgen, inclusief de ontruiming. Heeft u te maken met een particuliere huurder, dan adviseren wij u eerst zelf een zg. WIK-brief naar de huurder te sturen. Dit kunt u kosteloos zelf regelen. WIK-brief kosteloos opvragen. Blijft betaling uit, laat dan geen tijd verloren gaan.Vordering ter incasso indienen

Huurincasso
Wij hanteren bij een huurvordering een korte buitengerechtelijke procedureEen uitblijvende betaling (lees: wanprestatie) leidt bij ons al snel tot een gerechtelijke procedure. Dit is in uw belang, omdat het risico groot is dat uw huurder niet meer in staat is de achterstand in te halen. Bij huurovereenkomsten vorderen we (1) de achterstand zoals bekend bij het uitbrengen van de dagvaarding, (2) betaling van de nog te vervallen termijnen tot beëindiging van de overeenkomst, (3) een eventuele boete wegens niet tijdige betaling, (4) ontbinding van de huurovereenkomst, (5) de mogelijkheid tot uitzetting.

Prijsgarantie voor de gehele incasso procedure huurincasso
Gerechtelijke procedures voeren wij niet op uurbasis. Dit geeft u vooraf zekerheid en bespaart u tevens kosten. U hoeft geen dure advocaten in te huren terwijl u wel kunt bouwen op onze ruime ervaring in huurzaken. U ontvangt van ons een gedetailleerd voorstel. Onze werkwijze zorgt ervoor dat u vooraf precies weet wat de kosten van de procedure zijn. Dit vermijdt onaangename verrassingen achter. Wij durven zelfs een prijsgarantie te geven op de gehele procedure. Alle conflicten op het gebied van huurincasso worden door de kantonrechter beoordeeld. Uw huurder kan in voorkomende gevallen ook in kort geding worden gedagvaard. 

Huur wordt niet betaald, wietplantage, onderhuur zonder uw toestemming, renovatie, eigen gebruik. 

Heeft u een dringend belang voor eigen gebruik van de woon- of bedrijfsruimte, dan kunnen wij ook een eis tot ontbinding eisen. U moet er wel rekening mee houden dat de rechter bepaalt dat u een verhuiskostenvergoeding aan de huurder verschuldigd bent.

Maak uw keuze:

Icon-Homepage-5.png

Zaak overdragen

In 5 minuten online uw dossier overdragen.

Dossier overdragen
Q-A.png

Vrijblijvend onze visie

Wij reserveren gemiddeld 15 minuten voor een kosteloos telefonisch consult.

Persoonlijk advies
Icon-Homepage-6.png

Offerte aanvragen

Een geheel vrijblijvend voorstel voor het incasseren van uw facturen, losse vordering of een gerechtelijke procedure.

 

Vraag direct uw offerte aan
Buitengerechtelijke incasso Telefonisch contact

Contactgegevens

Zo kunt u ons bereiken.

Lees meer

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven