Wij reserveren gemiddeld 15 minuten voor een kosteloos telefonisch consult om uw vordering te bespreken. Wij geven een heldere visie op de juridische haalbaarheid, eventuele procesrisico’s en voor zover mogelijk de financiële positie van uw klant. Wij zijn beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 21.30 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Wij bereiden ons graag goed voor. Wij verzoeken u stukken die van belang zijn voor een beoordeling van uw zaak vooraf te verzenden naar klantenservice@justice.nl. Wij gaan op zorgvuldige wijze om met de door u verstrekte informatie. Wij zullen op geen enkele wijze informatie aan derden bekendmaken met betrekking tot de door u verstrekte gegevens. Reserveer hieronder een datum en tijdstip.

Kalender (dd-mm-jjjj)  Tijdstip (uu:mm) 

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven