8Incassobureau Justice home header skyline

Deurwaarder inschakelen?

Op zoek naar een deurwaarder? Lees verder over de werkwijze van deurwaarder en wat wij voor u kunnen betekenen.

No cure no pay

Persoonlijke betrokkenheid

Zekerheid financiële afwikkeling

No cure no pay incasso  zo werkt het 2

Dagvaarding

Wij streven er te allen tijde naar om vorderingen buitengerechtelijk af te handelen. In zaken waarin we een gerechtelijke procedure starten, wordt een dagvaarding door ons opgesteld. In de dagvaarding verzoeken we de rechter een debiteur te veroordelen tot het betalen van (1) het bedrag aan te vorderen hoofdsom, (2) de buitengerechtelijke kosten, (3) de kosten van het geding en het salaris voor ons als gemachtigde. Bij een huurovereenkomst vorderen we naast het hierboven vermelde tevens: (4) betaling van de nog te vervallen termijnen tot beëindiging van de overeenkomst, (5) een eventuele boete wegens niet tijdige betaling, (6) ontbinding van de huurovereenkomst + (7) mogelijkheid tot uitzetting. Bij een toewijzend vonnis geldt een verjaringstermijn van 20 jaar.

Werkwijze

Voor ambtelijke werkzaamheden maken wij gebruik van de diensten van een deurwaarder. De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en is benoemd door de Kroon. De meest voorkomende ambtelijke werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van dagvaardingen, het betekenen van vonnissen, beslagleggingen en het doen van gerechtelijke ontruimingen. Wij laten de door ons opgestelde dagvaarding betekenen door een door ons geselecteerde deurwaarder. Bij een toewijzend vonnis (lees: beslissing van de rechtbank), stellen wij meestentijds een debiteur in de gelegenheid vrijwillig te betalen.

Onbetaalde factuur van een buitenlandse debiteur   4
Conversie justice

Beslag leggen

Blijft betaling uit, dan kan de deurwaarder met een executoriale titel beslag leggen. Bij bedrijven kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op bankrekeningen, inventaris, machines en uitstaande facturen. Bij  private personen kan beslag worden gelegd op loon, uitkering, spaargelden, onroerende en roerende goederen.

Tarieven deurwaarder

De tarieven van deurwaarders zijn wettelijk geregeld en worden jaarlijks vastgesteld. Wilt u meer informatie over de tarieven, klik dan op Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

De rol van incassobureau Justice

Met onze ruim 25 jarige ervaring kunnen wij als geen ander de beste besluiten nemen. Wij sturen het verdere proces en geven de deurwaarder opdracht die werkzaamheden uit te voeren die naar ons inzicht het meest efficiënt zijn. Wij hebben een online verbinding met de door ons geselecteerde deurwaarder en kunnen op elk moment met de deurwaarder  schakelen.

Deurwaarder inschakelen na gerechtelijke uitspraak

Dit betekent dat het interessant is om ook zaken aan ons aan te bieden waarin een gerechtelijke uitspraak is geweest, doch waarbij nog geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden. In samenwerking met de door ons geselecteerde gerechtsdeurwaarder kunnen wij tegen lage kosten vonnissen, ook voor een lange periode, ‘bewaken’ en regelmatig de verhaalsmogelijkheden toetsen.

Uw voordelen:

✓Korte en effectieve procedures bij B2B incasso en hoge particuliere vorderingen.
✓De hoogste slagingspercentages door ruim 25 jaar expertise.
✓Zeer aantrekkelijke No Cure No Pay voorwaarden.
✓Persoonlijke betrokkenheid en juridisch advies.
No Cure No Pay condities gelden ook voor betwiste vorderingen. De meeste andere partijen zoals incasso advocaten mogen betwiste vorderingen vanuit de Orde van Advocaten niet behandelen op basis van No Cure No Pay. Laat u hierover informeren.
✓Zekerheid financiële afwikkeling via de rekening van Stichting Beheer Derdengelden Justice.
✓Unieke mogelijkheid kosteloos procederen door procesfinanciering. Lees verder...
✓Toegang tot Infocenter, ons klantenportaal waarmee u 24/7 online toegang heeft tot uw dossier(s).

Contact

Advies- en Incassobureau Justice B.V.
Bezoekadres:
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam

Correspondentieadres:
Postbus 13024, 3004 HA Rotterdam

T. +31 (0)10 - 414 87 55
F. +31 (0)10 - 404 73 78
E. info@justice.nl

Stichting Beheer Derdengelden: betalingen door debiteuren worden via deze stichting afgehandeld. 

Stel uw vraag

Ik ben een*