Behoefte aan persoonlijk incasso advies?

03-12-2019

Behoefte aan persoonlijk incasso advies   2

Wilt u advies bij het opstellen van een zakelijke overeenkomst? Heeft u een conflict over een overeenkomst, omdat u de inhoud anders interpreteert? Wilt u meer weten over de verkoop van vorderingen? Betaalt uw huurder geen huur meer? Heeft u een vordering of claim? Voor dergelijke zaken is het verstandig advies in te winnen. “Sinds 1989 zijn wij gespecialiseerd in het aandragen van een zakelijke oplossing bij conflicten”, aldus Albert Meijer, van Incassobureau Justice.

Incasso advies

Bij Incassobureau Justice kunt een vrijblijvend incasso advies aanvragen. “Als incassobureau hebben wij een zorgplicht. Wij zijn zeer begaan met onze klanten en geven altijd een reëel advies”, aldus Albert. “Een principezaak maken van een geschil wordt meestal ingegeven door emoties. Wij proberen te allen tijde een zorgvuldige kosten baten analyse te maken bij vervolgstappen in een incassotraject. Principes kosten vaak geld. Denk daarom altijd aan uw bedrijfseconomische belang. Staat de verwachte opbrengst niet in verhouding tot de kosten? Dan adviseren wij meestal uw onbetaalde factuur af te boeken.”

“Maak er geen principezaak van, maar denk alleen aan het bedrijfseconomische belang.”

Heeft u een vraag over onbetaalde facturen?

Behoefte aan persoonlijk incasso advies   1

No cure no pay incasso

Na online aanmelden van uw zaak, nemen wij deze direct in behandeling. U krijgt ook toegang tot ons klantenportaal zodat u altijd weet wat de status van uw zaak is. Binnen 14 dagen willen wij volledige betaling of duidelijkheid geven over het vervolg. Kunnen wij niet incasseren, dan geldt: No cure No pay. Na registratie bent u op geen enkele wijze verbonden aan ons. Wij werken niet met abonnementen en rekenen ook geen bureau- en dossierkosten indien er niets wordt betaald.

Bemiddelaar in zakelijke conflicten

“Wij houden ons niet alleen bezig met het incasseren van onbetaalde facturen. Regelmatig treden wij op als bemiddelaar in zakelijke conflicten. Zo hadden we laatst te maken met een partij die iemand van een ander bedrijf in vaste dienst had genomen. De voorwaarde hiervoor was echter dat deze partij een bepaald percentage zou betalen als vergoeding aan het bedrijf waar de medewerker vandaan kwam. Hij weigerde deze vergoeding te betalen omdat hij naar eigen zeggen een overeenkomst had getekend van iemand die hiertoe niet bevoegd was. We komen hier helaas niet aan zodat de zaak nu voor de rechter komt”, aldus Albert.

“Als het nodig is dan brengen we een onaangekondigd bezoek aan de debiteur.”

Meer informatie?

Wij geven incasso adviezen in de meest brede zin van betekenis. Zaken waarover we onder andere incasso advies geven zijn:

Heeft u een vraag over onbetaalde facturen?

Share this article: