WAARSCHUWING

Geachte heer/mevrouw,

Een derde partij stuurt frauduleuze e-mails en doet voorkomen dat deze mails van onze organisatie afkomstig zijn. Er wordt gedreigd met beslaglegging indien niet inmiddelijk wordt betaald op een rekening in Luxemburg. Om hier geen enkel misverstand over te laten bestaan, deze mail is niet door ons verzonden. Het is ons gebleken dat ene Richard Veenendaal veelal wordt genoemd. Deze persoon is ons geheel onbekend. Wij hebben niets van doen met deze partij en/of Richard Veenendaal.

Ons advies is deze mail te negeren en zeker niet tot betaling over te gaan. Kennelijk heeft een derde partij de beschikking gekregen over uw gegevens. Wij hebben inmiddels aangifte gedaan waarvan proces-verbaal is opgemaakt.

Scroll naar boven