Huurincasso

Als verhuurder loopt u risico dat uw huurder de huur niet betaalt. Het is raadzaam zo snel mogelijk over te gaan tot huurincasso. De huurder van woonruimte geniet een grote mate van huurbescherming. De regelgeving is streng waaronder de verhuurder de huur kan opzeggen. De huurder van bedrijfsruimte heeft een mindere wettelijke bescherming. Het is vaak noodzakelijk de huurovereenkomst via de rechter te ontbinden. Wij kunnen dit traject voor u verzorgen, inclusief de ontruiming. Heeft u te maken met een particuliere huurder, dan adviseren wij u eerst zelf een zg. WIK-brief naar de huurder te sturen. U kunt deze brief kosteloos downloaden en per mail ontvangen. Blijft betaling uit, dan kunt u de vordering ter incasso geven.      

Huurincasso
Wij hanteren bij een huurvordering een korte buitengerechtelijke procedure. Een uitblijvende betaling (lees: wanprestatie) leidt bij ons al snel tot een gerechtelijke procedure. Dit is in uw belang, omdat het risico groot is dat uw huurder niet meer in staat is de achterstand in te halen. Bij een achterstand van minimaal 3 maanden vorderen wij in de dagvaarding tevens ontbinding van de huurovereenkomst + uitzetting.

Prijsgarantie voor de gehele incasso procedure huurincasso
Gerechtelijke procedures voeren wij niet op uurbasis. Dit geeft u vooraf zekerheid en bespaart u tevens kosten. U hoeft geen dure advocaten in te huren terwijl u wel kunt bouwen op onze ruime ervaring in huurzaken. Per mail ontvangt u van ons een gedetailleerd voorstel. Onze werkwijze zorgt ervoor dat u vooraf precies weet wat de kosten van de procedure zijn. Dit vermijdt onaangename verrassingen achter. Door routine en veel parate kennis, gecombineerd met efficiënte productieprocessen, kunnen wij snel en concreet handelen zonder in te boeten op het niveau en kwaliteit van de stukken. Wij durven zelfs een prijsgarantie te geven op de gehele procedure. Alle conflicten op het gebied van huurincasso worden door de kantonrechter beoordeeld. In een procedure vorderen we de huurachterstand ten tijde van het opstellen van de dagvaarding. Wij eisen ook de nog te vervallen termijnen. Indien u hier belang bij heeft, dan zullen we in dezelfde procedure ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming vorderen. De huurder kan in voorkomende gevallen ook in kort geding worden gedagvaard. 

Huur wordt niet betaald, wietplantage, onderhuur zonder uw toestemming, renovatie, eigen gebruik. 

Heeft u een dringend belang voor eigen gebruik van de woon- of bedrijfsruimte, dan kunnen wij ook een eis tot ontbinding eisen. U moet er wel rekening mee houden dat de rechter bepaalt dat u een verhuiskostenvergoeding aan de huurder verschuldigd bent.

Wilt u uw huurzaak aan ons overdragen, dan kunt u dit online regelen. Wilt u eerst een vrijblijvend advies, neem dan contact met ons op.  Wij bieden ruim 25 jaar expertise op het gebied van vorderingen in binnen- en buitenland.

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven