• Incassobureau-Justice-header-skyline.jpg

Buitengerechtelijke incassokosten

Het inschakelen van een incassobureau brengt kosten met zich mee. Wilt u weten welke kosten bij een debiteur in rekening kunnen worden gebracht? Lees verder of vraag hier gelijk onze tarievenlijst aan.

Buitengerechtelijke incassokosten
Uw debiteur is een consument? Vanaf vanaf 1 juli 2012 geldt de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze wet heeft als belangrijkste doel om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. Bij vorderingen op bedrijven kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld door in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden vast te leggen welke kosten in rekening kunnen worden gebracht. Zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt, dan gelden ook bij vorderingen op bedrijven de regels van de nieuwe wet. In het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten gelden de volgende percentages:

  • over de eerste € 2.500,- geldt een percentage van 15% met een minimum van € 40,-
  • over de volgende € 2.500,- geldt een percentage van 10%.
  • over de volgende € 5.000,- geldt een percentage van 5%.
  • over de volgende € 190.000,- geldt een percentage van 1%.
  • over het meerdere geldt een percentage van 0,5%.
  • de totale incassokosten zijn maximaal € 6775,-. 

BTW
Over ons honorarium is BTW verschuldigd. Indien u geen aangifte moet doen van omzetbelasting, is BTWvoor u een kostenpost. Wij sommeren in dit geval uw debiteur voor de hoofdsom, rente, incassokosten + BTW over de incassokosten.

Brengen wij nooit kosten in rekening?

  • Justice heeft recht op honorarium indien er wordt betaald. Honorarium komt eerst in mindering op ontvangen bedragen. 
  • Justice brengt de gevorderde incassokosten bij u in rekening indien u de opdracht intrekt of de uitvoering daarvan belemmert.
  • Kosten die niet op een debiteur kunnen worden verhaald, komen voor uw rekening.

Vragen over buitengerechtelijke incassokosten?
Wilt u meer weten over buitengerechtelijke incassokosten? Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, of stel ons uw vraag, wij zijn u graag vrijblijvend van dienst met een goed advies.

Volg ons

Volg de laatste ontwikkelingen via social media of onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven