Sluit navigatie

Onze werkwijze

Onbetaalde facturen zijn een kostenpost en een bron van irritatie. Sommige organisaties voeren zelfs een beleid om facturen zo laat mogelijk te betalen om daarmee geld te besparen. Elke dag dat een factuur niet wordt betaald, kost u geld.

Worden je facturen maar niet betaald? Vraag ons advies en maak gebruik van onze expertise om facturen wel betaald te krijgen. Onze incassospecialisten gaan na het indienen van de openstaande factuur direct voor je aan de slag.

Bekijk onze werkwijze

Stap 1 - Stuur zelf een betalingsherinnering

Je klant betaalt niet? Stel een vriendelijke betalingsherinnering op voor uw klant! Als je dit al hebt gedaan, dan kun je door naar de volgende stap. 

In contact blijven
Wij adviseren je om in contact te blijven met klanten. Direct een aanmaning versturen waarin gedreigd wordt met invorderingsmaatregelen is meestal geen passende reactie. Een herinneringsbrief met het verzoek een openstaande rekening te betalen of een telefoontje is wel een passende actie. Hiermee laat je zien dat je een strikt en professioneel debiteurenbeleid voert. Vaak hebben je klanten ook problemen met wanbetalers. Overleg met je klant bied je tegelijk de mogelijkheid om de oorzaak van eventuele problemen te achterhalen en die samen op te lossen.

Wat moet er in een herinneringsbrief staan?
Bij zakelijke vorderingen afviseren wij na de vervaldatum van een factuur direct een aanmaning te sturen. Blijft betaling uit, neem dan telefonisch contact met je klant op om navraag te dien waarom betaling is uitgebleven. Misschien zijn er betaalafspraken met je klant gemaakt die niet zijn nagekomen. Bij een uitblijvende betaling is het zaak om geen tijd te verliezen. Heeft je klant nog steeds niet betaald? Dan adviseren wij een ingebrekestelling of zg. 14-dagen brief te verzenden. De 14-dagen wordt verzonden als je klant een consument is. Heb je een vordering op een bedrijf en zijn er geen afspraken gemaakt over de incassokosten, dan adviseren wij ook deze brief te verzenden. De brief die aan alle wettelijke voorschriften voldoet en in de rechtspraktijk is getoetst, kun je gratis via onze website opvragen. Je ontvangt deze brief ook per mail. Je hoeft hierna in de brief alleen nog maar je eigen gegevens aan te vullen.

Voorbeeldbrief downloaden

Richtlijnen
Het is belangrijk dat de '14-dagen-herinneringsbrief' voldoet aan de nieuwe richtlijnen voor aanmaningen:

 • Geef de klant na ontvangst van de brief 14 dagen om alsnog kosteloos te betalen.
 • Vermeldt welk bedrag aan incassokosten in rekening worden gebracht indien betaling uitblijft.
 • Als je deze brief via onze website opvraagt, dan ontvang je per mail een rekenmodule. De incassokosten worden automatische berekend volgens de Wet Incassokosten (WIK)?
 • Wil je na het verstrijken van de termijn een derde partij inschakelen, vermeldt dit dan in de brief. Vaak is dit voor een debiteur al voldoende om alsnog te betalen.

Stap 2 - Dien je openstaande factuur/vordering in

Incassobureau Rotterdam registreren

Bij ons kun je online de vordering indienen. Handig, dit bespaart je tijd! Tevens kun je online de status van de vordering bijhouden. Zo weet je precies welke acties uitgevoerd worden. 

Vordering indienen
Wil je direct een zaak uit handen geven? Klik dan op de online registratie. Na ontvangst van de stukken beoordelen wij tevens of de kans reëel is dat deze vordering betaald gaat worden. Wij gaan snel en met daadkracht aan de slag, met respect voor je klant.

Wat hebben wij van je nodig om een incassoprocedure te starten?

 • als je hierover beschikt, éénmalig je leveringsvoorwaarden (ben je een particuliere opdrachtgever, dan is meestal niet aan de orde).
 • een kopie van de overeenkomst.
 • is er geen getekende overeenkomst, geeft dan zoveel mogelijk informatie zodat wij kunnen vaststellen hoe de vordering tot stand is gekomen.
 • factu(u)r(en), schuldbekentenis of andere stukken waaruit de vordering blijkt.
 • e-mail(s) en eventuele correspondentie.
 • telefoon- en/of GSM nummer(s), e-mailadres van je klant.
 • een kopie van een ingebrekestelling of aanzegging incassokosten.

Aanmelden en factuur indienen
Je kunt je kosteloos en geheel vrijblijvend bij Justice aanmelden, ook bij losse en eenmalige opdrachten. Wij incasseren vorderingen op debiteuren in Nederland op basis van No Cure No Pay. Lees onze 100% kwaliteits- en betaalgaranties. Als er geen verdere vragen zijn, klik dan op online aanmelden. Na aanmelding ben je op geen enkele wijze door exclusiviteit verbonden aan Justice.

Factuur indienen

Stap 3 - Buitengerechtelijke incasso

Incassobureau Rotterdam registreren

Je kunt kosteloos en onperkt incasso-opdracht(en) indienen op debiteuren die in Nederland gevestigd zijn of ingeschreven staan. Ook voor incasso buitenland kun je bij ons terecht. Onze condities alsook algemene voorwaarden kun je via onze website downloaden.   

Wat doet Justice?
Justice levert een inspanningsverplichting om het gevorderde bedrag te incasseren.

 • Bij invorderingsprocedures streven wij ernaar de hoofdsom, rente en incassokosten op een debiteur te verhalen.
 • Wij verzoeken debiteuren te betalen op de rekening van Stichting Derdengelden Justice.
 • Indien het bedrag van de vordering in zijn geheel wordt betaald, dan is de procedure geheel kosteloos geweest, omdat een debiteur de incassokosten heeft betaald. Onder dergelijke omstandigheden ontvang je van ons de hoofdsom en rente. De door een debiteur betaalde incassokosten komen Justice toe als honorarium.
 • Zonder aanvullende instructies kan naar inzicht van Justice een betalingsregeling met een debiteur worden getroffen. De hiermee gemoeide administratiekosten komen voor rekening van een debiteur.
 • Bij een buitengerechtelijke procedure, maken wij wekelijks, ook bij betalingsregelingen, ontvangen bedragen over naar je bankrekening. Op verzoek of op ons initiatief worden bij substantiële ontvangsten dezelfde dag een afdracht gedaan.
 • Na het indienen van je eerste incasso-opdracht ontvang je de inloggegevens voor het online dossier. Via een beveiligde webapplicatie heb 24 uur per dag / 7 dagen per week toegang tot alle lopende en gesloten dossiers.

Wat is je verdere inbreng?
Onze inspanningen zijn er op gericht je te ontlasten. Dit betekent dat na een opdrachtbevestiging alle communicatie met een debiteur via ons verloopt.

 • Neemt een debiteur tijdens de incassoprocedure contact met je op, dan adviseren wij je deze debiteur naar ons door te verwijzen.
 • Het is belangrijk dat je ons direct informeert over een betaling door een debiteur die betrekking heeft op een lopende incasso-opdracht.
 • Indien wij van aanvullende instructies c.q. stukken nodig hebben, dan word je geacht binnen een redelijke termijn te reageren.
 • Justice is gehouden tot een vertrouwelijke behandeling van alle privacygevoelige gegevens, zowel van een opdrachtgever alsook van debiteuren. Justice zal er op toezien dat geen gegevens openbaar worden gemaakt aan onbevoegden noch worden gebruikt voor andere doelen dan die waarvoor in het kader van een incasso-opdracht danwel voor de wet zijn bedoeld. Voor zover u geen verzoek doet tot teruggave, worden gesloten dossiers uiterlijk na een termijn van 1 jaar vernietigd.

B2B vorderingen
Bij elke zakelijk vorderingen alsook vorderingen waarmee een aanzienlijk bedrag is gemoeid, hanteren wij een korte en krachtige buitengerechtelijke procedure. Bij elke zakelijke vordering doen wij een verhaalsonderzoek. Binnen een termijn van 14 dagen dient de vordering te zijn betaald, of willen wij je duidelijkheid geven of uw debiteur tot betaling overgaat. Blijft betaling uit, dan zijn er 2 opties:

 1. De zaak wordt gesloten. De kosten komen voor rekening van Justice.
 2. Je ontvangt ons voorstel voor een gerechtelijke procedure.

Laat deze gelegenheid niet aan je voorbij gaan en laat Justice je vordering(en) incasseren op basis van No Cure No Pay.

Lees meer

Stap 4 - Gerechtelijke incasso

In het algemeen wordt een gerechtelijke procedure gevoerd in opdracht en voor rekening van een opdrachtgever. Indien je niet zelf wil investeren in een gerechtelijke procedure, boordelen wij of wij een aanbod doen voor procesfinanciering.

Bij procesfinanciering zijn 2 varianten:

 1. Je betaalt alleen het aan de rechtbank verschuldigde griffierecht en deurwaarderskosten.
 2. Je betaalt helemaal niets. Justice betaalt alle proceskosten.

Bij procesfinanciering werken wij op basis van No Cure No Pay. Ons honorarium wordt 100% vastgesteld op basis van het resultaat.

Lees meer
Incassobureau Rotterdam registreren

Stap 5 - Deurwaarder inschakelen

Als je debiteur ook na een gerechtelijke uitspraak nog steeds niet betaalt, dan geven wij opdracht aan een door ons geselecteerde deurwaarder om executiemaatregelen te treffen.

Deurwaarder inschakelen
Een gerechtsdeurwaarder is als enige bevoegd ambtelijke werkzaamheden te verrichten, zoals het uitbrengen van een dagvaarding, maar hij verricht ook bij wet toegestande nevenwerkzaamheden, zoals het optreden als proces- of rolgemachtigde en het innen van gelden. Wij laten de door ons opgestelde dagvaarding betekenen door een door ons geselecteerde deurwaarder. Indien een gerechtelijke procedure leidt tot een toewijzend vonnis (lees: beslissing van de rechtbank), dan stellen wij meestentijds je debiteur eerst in de gelegenheid vrijwillig te betalen.

Diensten-Deurwaarder-inschakelen.png

Executiemaatregelen
Blijft betaling uit, dan kan de deurwaarder met een executoriale titel beslag leggen op bedrijfsmiddelen, waaronder bankrekeningen, onroerende goederen en bij private personen op loon, uitkering, spaargelden en andere vermogensbestanddelen.

 

Deurwaarder in laten schakelen door incassobureau
Incassobureau Justice heeft goede contacten met gerechtsdeurwaarders. Meer over het inschakelen van een deurwaarder lees je hier. Je kunt het inschakelen van een deurwaarder met een gerust hart aan ons uitbesteden. 

Lees meer

Stap 6 - Gefeliciteerd, je vordering is betaald!

Het met je vordering gemoeide bedrag is bijgeschreven op de rekening van de Stichting Derdengelden Justice.

Wij maken het jouw toekomende bedrag over naar je rekening. Dagelijks vinden afdrachten plaats van ontvangen gelden. Van elke afdracht ontvang je een heldere financiële afrekening. In het online dossier kun je te allen tijde lopende alsook afgesloten zaken inzien.

 

Werkwijze-Incassobureau-Justice-4-licht.png
Scroll naar boven