Sluit navigatie

Huurincasso

Als verhuurder loop je risico te worden geconfronteerd met huurachterstand. Het is raadzaam zo snel mogelijk over te gaan tot huurincasso. De huurder van woonruimte geniet een grote mate van huurbescherming. De regelgeving is streng waaronder de verhuurder de huur kan opzeggen. De  huurder van bedrijfsruimte heeft een mindere wettelijke bescherming. Bij huurachterstanden verzorgen wij de gehele procedure van aanmanen, incasseren van achterstanden, voorzover gewenst ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming indien de huurder niet vrijwillig vertrekt.

Huurincasso
Incassobureau Justice hanteert in voorkomende gevallen een zeer korte buitengerechtelijk procedure. Een uitblijvende betaling (lees: wanprestatie) leidt bij ons al snel tot een gerechtelijke procedure, waarbij betaling van de achterstand wordt gevorderd. Afhankelijk van de omstandigheden kan in dezelfde procedure ontbinding van de huurovereenkomst + uitzetting gevorderd. Dit wordt ook wel huurincasso genoemd.

Prijsgarantie voor de gehele incasso procedure huurincasso
Justice werkt in gerechtelijke procedures in tegenstelling tot advocaten niet op uurbasis. Wij besparen je daarmee aanzienlijke kosten. Je hoeft per slot van rekening geen dure advocaten in te huren terwijl je wel kunt bouwen op onze ruime ervaring in deze zaken. Ons honorarium bestaat uit het gemachtigde salaris en de incassokosten volgens onze tarieven. Wij brengen alleen incassokosten in rekening indien de vordering geheel of gedeeltelijk wordt betaald. Voorafgaande elke huurincasso procedure ontvang je van ons schriftelijk per mail een uitgewerkt voorstel. Hierin kun je alles lezen over de kosten en risico's. Onze werkwijze zorgt ervoor dat je vooraf precies weet wat de kosten van de procedure zijn. Je wordt achteraf dan ook nooit onaangenaam verrast. Door routine en veel parate kennis, gecombineerd met efficiënte productieprocessen, kunnen wij snel en concreet handelen zonder in te boeten op het niveau en kwaliteit van de stukken. Wij durven zelfs een prijsgarantie te geven op de gehele procedure. Alle conflicten op het gebied van huurincasso kunnen aan de kantonrechter worden voorgelegd. In een procedure vorderen we de huurachterstand zoals bekend ten tijde van de dagvaarding. Wij eisen ook de nog te vervallen termijnen tot het einde van de huurovereenkomst. Als je hier belang bij hebt, dan zullen we in dezelfde procedure ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming vorderen. De huurder kan in voorkomende gevallen ook in kort geding worden gedagvaard. 

Huur wordt niet betaald
Wordt de huur niet betaald? Twijfel je of je zelf nogmaals bij een huurder op betaling moet aandringen? Laat je dan vrijblijvend informeren over huurincasso. Wij bieden ruim 25 jaar ervaring met het geven van professionele adviezen over invorderingsprocedures alsook met het innen van huurachterstand door middel van huurincasso.

Wil je nu of later huurincasso aan Incassobureau Justice overdragen? Dien je zaak online in of neem contact met ons op.

Scroll naar boven