Sluit navigatie

UNIEK - 100% kwaliteits- en betaalgarantie

 1. (in onze algemene voorwaarden werken wij begrippen uit als hoofdsom, debiteur, vordering, betaling, opdrachtnemer, opdrachtgever, derdengelden, Stichting Derdengelden)

BIJ EEN BUITENGERECHTELIJKE INCASSOPROCEDURE GEEFT JUSTICE 3 GARANTIES

 1. Wij streven ernaar de hoofdsom, rente en incassokosten te incasseren. Bij een volledige betaling van het gevorderde bedrag, ontvang je niet alleen de hoofdsom, maar ook de rente! Indien de vordering niet wordt betwist en een debiteur over voldoende liquide middelen beschikt, dan incasseren wij de vordering meestal snel en volledig.
 2. Wij rekenen geen dossier- en abonnementskosten. Indien een vordering niet incasseerbaar is, brengen wij geen honorarium in rekening. Deze aantrekkelijke No Cure No Pay condities gelden ook voor betwiste vorderingen.
 3. Bij business-to-business (B2B) incasso en bij vorderingen op particulieren waarmee een substantieel financieel belang is gemoeid, streven wij ernaar binnen 14 dagen het te vorderen bedrag te incasseren. Blijft betaling uit, dan geven wij op basis van diverse parameters onze visie m.b.t. de incasseringskans, inclusief een advies voor verder te nemen maatregelen. Bij een business-to-business (B2B) incasso doen wij tevens een credit check. De kosten hiervan komen voor onze rekening.

Gerechtelijke procedures voeren wij op basis van zeer aantrekkelijke voorwaarden, waarbij ons honorarium deels afhankelijk is van het resultaat. Bij gerechteljke procedures werken wij niet op basis van een uurtarief. Wij durven zelfs een vaste prijs af te spreken voor behandeling van de hele zaak. Dit geldt ook bij betwiste vorderingen. Voor ondernemers in het MBK hebben wij een unieke oplossing indien je opziet tegen de kosten van een gerechtelijke procedure. Meer informatie over Justice Procesfinanciering.

No Cure No Pay
Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan en laat ons je vordering(en) incasseren op basis van No Cure No Pay. Eventuele afwijkende afspraken m.b.t. ons honorarium worden te allen tijde schriftelijk vastgelegd. Standaard gelden, ook voor betwiste vorderingen, de volgende condities:

 • Onze inspanningen leiden niet tot betaling, bijvoorbeeld door faillissement van een debiteur > Je betaalt geen kosten.
 • Onze inspanningen leiden tot volledige betaling > Je betaalt geen kosten en ontvangt de hoofdsom + rente.
 • Onze inspanningen leiden tot gedeeltelijke betaling > Wij hebben recht op honorarium.
 • Blijft (algehele) betaling uit, dan ontvang je een voorstel voor een gerechtelijke procedure.

Justice - tarieven (ons honorarium) bij vorderingen op debiteuren in Nederland.

 • Tot € 2.500,00                                 :15% met een minimum van € 40,00
 • Over het meerdere tot € 6.500,00   :10%
 • Over het meerdere tot € 15.000,00 :  8%
 • Over het meerdere tot € 65.000,00 :  5%
 • Over het meerdere                          :  3%

Voorbeeld 1: Bedrag aan te vorderen hoofdsom en rente: € 10.000,00. Incassokosten bedragen € 1.055,00 (10,55%). 

Voorbeeld 2: Bedrag aan te vorderen hoofdsom en rente: € 90.000,00. Incassokosten bedragen € 4.705,00 (5,23%). 

Justice - tarieven (ons honorarium) bij vorderingen op debiteuren buiten Nederland.

 • Tot € 25.000,00                               :15%
 • Over het meerdere tot € 40.000,00 :12%
 • Over het meerdere tot € 90.000,00 :10%
 • Over het meerdere                          :  8%
 • Bij betaling(en) hebben wij recht op honorarium. De incassokosten (lees: ons honorarium) worden berekend conform de van toepassing zijnde bovenvermelde staffel, en wel over het bij het verstrekken van de opdracht gemoeide bedrag aan te vorderen hoofdsom en rente. Worden tijdens een lopende incasso-opdracht nieuwe debet facturen toegevoegd, dan worden de incassokosten herberekend.
 • De incassokosten worden bij een debiteur gevorderd volgens de algemene voorwaarden en/of wettelijke bepalingen.
 • (Deel)betalingen komen eerst in mindering op de incassokosten, daarna op de hoofdsom en als laatste op de rente.
 • Wij brengen ons volledige honorarium bij een opdrachtgever in rekening indien de opdracht wordt ingetrokken, of de opdrachtgever de uitvoering daarvan belemmert, of de opdrachtgever zelf de betaling met de debiteur regelt.
 • Over ons honorarium is BTW verschuldigd.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uit te voeren werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn via onze website te downloaden. Wil je een exemplaar ontvangen per mail of gewone post, laat ons dit weten.

Contact
Zijn er aanvullende vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen, of stel je vraag. Wij houden telefonisch spreekuur van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur.

Je volgende stap:

Wil je alvast vrijblijvend je gegevens registreren om later een zaak uit handen te geven, klik dan op:

>> GRATIS AANMELDEN <<

Wil je direct je zaak uit handen geven, klik dan op:

>> DIEN DIRECT JE VORDERING IN <<

Scroll naar boven