Sluit navigatie

Deurwaarder inschakelen

Wil je een deurwaarder inschakelen? Lees hier meer over de werkwijze van deurwaarders en wat de rol van een incassobureau kan zijn.

Dagvaarding
Wij streven er te allen tijde naar om vorderingen buitengerechtelijk af te handelen. In zaken waarin we een gerechtelijke procedure starten, wordt een dagvaarding door ons opgesteld. In de dagvaarding verzoeken we de rechter een debiteur te veroordelen tot het betalen van (1) het bedrag aan te vorderen hoofdsom, (2) de buitengerechtelijke kosten, (3) de kosten van het geding en het salaris voor ons als gemachtigde. Bij een huurovereenkomst vorderen we naast het hierboven vermelde tevens: (4) betaling van de nog te vervallen termijnen tot beëindiging van de overeenkomst, (5) een eventuele boete wegens niet tijdige betaling, (6) ontbinding van de huurovereenkomst + (7) mogelijkheid tot uitzetting. Bij een toewijzend vonnis geldt een verjaringstermijn van 20 jaar.

Werkwijze deurwaarder
Voor ambtelijke werkzaamheden maken wij gebruik van de diensten van een deurwaarder. De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar en is benoemd door de Kroon. De meest voorkomende ambtelijke werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van dagvaardingen, het betekenen van vonnissen, beslagleggingen en het doen van gerechtelijke ontruimingen. Wij laten de door ons opgestelde dagvaarding betekenen door een door ons geselecteerde deurwaarder. Bij een toewijzend vonnis (lees: beslissing van de rechtbank), stellen wij meestentijds een debiteur in de gelegenheid vrijwillig te betalen.

Beslag leggen
Blijft betaling uit, dan kan de deurwaarder met een executoriale titel beslag leggen. Bij bedrijven kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op bankrekeningen, inventaris, machines en uitstaande facturen. Bij  private personen kan beslag worden gelegd op loon, uitkering, spaargelden, onroerende en roerende goederen.

Tarieven deurwaarder
De tarieven van deurwaarders zijn wettelijk geregeld en worden jaarlijks vastgesteld. Wilt u meer informatie over de tarieven, klik dan op Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

De rol van incassobureau Justice
Met onze ruim 25 jarige ervaring kunnen wij als geen ander de beste besluiten nemen. Wij sturen het verdere proces en geven de deurwaarder opdracht die werkzaamheden uit te voeren die naar ons inzicht het meest efficiënt zijn. Wij hebben een online verbinding met de door ons geselecteerde deurwaarder en kunnen op elk moment met de deurwaarder  schakelen.

Deurwaarder inschakelen na gerechtelijke uitspraak
Dit betekent dat het interessant is om zaken aan incassobureau Justice aan te bieden waarin een gerechtelijke uitspraak is geweest, doch waarbij nog geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden. In samenwerking met de door ons geselecteerde gerechtsdeurwaarder kunnen wij tegen lage kosten vonnissen, ook voor een lange periode, ‘bewaken’ en regelmatig de verhaalsmogelijkheden toetsen.

Deurwaarder inschakelen
Wil je een deurwaarder inschakelen? Laat incassobureau Justice het voor je regelen. Neem vrijblijvend contact met ons op. Vul het registratieformulier in of bel ons. 

Onze werkwijze in het kort

Werkwijze-Incassobureau-Justice-1.png

Probeer het zelf

Je vordering wordt niet betaald? Voordat je een openstaande vordering indient kun je gratis de voorbeeldbrief Wet Incassokosten (WIK) opvragen.

Lees meer
Werkwijze-Incassobureau-Justice-2.png

Ontvang advies

Wilt je eerst ons advies? Dat kan! Neem contact met ons op en wij geven een kosteloos advies.

Direct advies
Werkwijze-Incassobureau-Justice-3.png

Dien uw vordering in

Dien je vordering nu in! Wij verrassen onze relaties met hoge incassoscores.

Vordering indienen
Werkwijze-Incassobureau-Justice-4.png

Bekijk onze overboeking

Gefeliciteerd, je vordering is betaald!

Scroll naar boven